Aanmelden
 

Om te mogen spelen op De Poeh geldt een minimumleeftijd van twee jaar. Vanaf 3 jaar is het mogelijk om uw peuter 3 ochtenden bij De Poeh te laten spelen. U kunt uw peuter aanmelden door middel van het aanmeldingsformulier. Dit formulier kunt u inleveren tijdens "Poeh-uren" (van 8.30-12.00 uur) bij de pedagogisch medewerkster of e-mailen naar info@pszdepoeh.nl.

De administratiekosten voor de inschrijving bedragen € 20,-. Restitutie op deze gemaakte kosten is niet mogelijk, ook niet als wanneer er sprake is van een wachtlijst. Pas als het inschrijfformulier in ons bezit is en het inschrijfgeld op de rekening van De Poeh is ontvangen door de penningmeester, wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst. U ontvangt dan een bevestiging van uw inschrijving. Het aanmeldingsformulier geldt alleen voor De Poeh en niet voor de Utrechtse School Vereniging (U.S.V.). Plaatsing bij de peuterspeelzaal geeft geen voorrang of garantie voor plaatsing bij de U.S.V.(www.usvschool.nl).

Voor informatie over de wachtlijst kunt u bellen of mailen met Karin van den Heiligenberg:
06 - 12813833 (tot 13:00h) / 0346 - 553219
info@pszdepoeh.nl

 

inschrijfformulier peuterspeelzaal

Zelfstandige, gezellige peuterspeelzaal de Poeh