Organisatie

 

Pedagogisch medewerkers

Onze pedagogische medewerksters zijn Karin van den Heiligenberg en Cindy van den Dikkenberg. Zij worden eventueel ondersteund door stagiaires. Onze pedagogische medewerksters kunnen goed inspelen op de behoeften van een kind. Dat vraagt om kennis en inzicht en een voortdurend samenspel met ouders. De pedagogische medewerksters zijn gediplomeerd en hebben een bewijs van goed gedrag. De Poeh werkt uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerksters die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben afgegeven. We hebben er bewust voor gekozen dat we niet meer dan twee pedagogisch medewerksters in dienst hebben. De kinderen zien op die manier iedere keer dezelfde gezichten. In geval van ziekte kan het voorkomen dat de peuterspeelzaal tijdelijk niet beschikbaar is. In de vele jaren dat De Poeh bestaat is dit alleen enkele dagen voorgekomen tijdens corona.  
 

Karin van den Heiligenberg

"Ik ben Karin van den Heiligenberg, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Van maandagochtend tot en met  vrijdagochtend werk ik als pedagogisch medewerkster op "De Poeh". Het leuke van werken op De Poeh is dat je de kinderen spelenderwijs ziet leren en ziet groeien tot kleine kleuters en dan ook nog wel eens een knuffel krijgen, dat maakt voor mij het werken op De Poeh iedere keer weer tot een feest!"
 

Cindy van den Dikkenberg

"Ik ben Cindy van den Dikkenberg, getrouwd en heb 2 volwassen kinderen. Ik werk van maandag tot en met vrijdagochtend op "De Poeh". Als een kind aan het eind van de ochtend met een grote glimlach met papa en mama mee kan gaan, dan ben ik tevreden. Mijn glimlach is dan even groot. Ik wil de kinderen graag een gezellige en leerzame tijd bieden.

 

Bestuur

Sinds 1 april 1992 is Peuterspeelzaal De Poeh juridisch ondergebracht in de Stichting Peuterspeelzaal ‘De Poeh’. De peuterspeelzaal heeft daarom een eigen bestuur.

De bestuursleden zijn:

  • Anne Marie Kortleve (penningmeester), moeder van Pim, penningmeesterdepoeh@hotmail.com

  • Upendo Mshiu (lid), moeder van Sijn

  • Daan Slager (voorzitter), vader van Frans

  • Lisette de Jong-Kremer (secretaris), moeder van Juliëtte

Het mailadres is: bestuur@pszdepoeh.nl

 

Interessante links

 


 

Oudercommissie

De oudercommissie is een medezeggenschapsorgaan waarin de ouders zitting hebben om de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen. De oudercommissie stelt zich tevens tot doel de communicatie te bevorderen tussen het bestuur van de Poeh, de oudercommissie en de ouders.
 

De oudercommissieleden zijn:

  • Noortje Tolenaar (lid) moeder van Lou

  • Tamara Kalf, moeder van Jagger

  • Elke Bons, moeder van Dette

  • Fouad (voorzitter) vader van Feyd

  • Vera Allertz (lid), moeder van Livia

Het mailadres is: oudercommissie@pszdepoeh.nl
 

Klachten

Bij voorkeur maken de ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij het bestuur per email: bestuur@pszdepoeh.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Indien uw klacht bij het bestuur niet tot een oplossing leidt, kunt u binnen 12 maanden na de datum waarop de klacht bij ons is ingediend, deze voorleggen aan het Klachtloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl. De Poeh is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Zie voor meer informatie onze klachtenprocedure. 

Alle informatie over de Poeh