Organisatie

 

Pedagogisch medewerkers

Onze pedagogische medewerkersters zijn Karin van den Heiligenberg en Milou Pouw. Zij worden dagelijks ondersteund door vrijwillig(st)ers en stagiaires. Onze pedagogische medewerkersters zijn in staat in te spelen op de behoeften van een kind. Dat vraagt om kennis en inzicht en een voortdurend samenspel met ouders. De pedagogische medewerkersters zijn gediplomeerd en hebben een bewijs van goed gedrag. De Poeh werkt uitsluitend met gediplomeerde pedagogisch medewerkersters die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben afgegeven.
 

Karin van den Heiligenberg

"Ik ben Karin van den Heiligenberg, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Van maandagochtend tot en met vrijdagochtend werk ik als pedagogisch medewerkster op "De Poeh". Het leuke van werken op De Poeh is dat je de kinderen spelenderwijs ziet leren en ziet groeien tot kleine kleuters en dan ook nog wel eens een knuffel krijgen, dat maakt voor mij het werken op De Poeh iedere keer weer tot een feest!"
 

Milou Pouw

"Ik ben Milou Pouw en werk sinds januari 2018 5 ochtenden in de week als pedagogisch medewerkster op de Poeh samen met Karin. Hiervoor ben ik een tijd vrijwilligster bij de Poeh geweest. Het werken met peuters geeft mij veel plezier en ik vind het fijn om bij te dragen aan hun ontwikkeling."

Bestuur

Sinds 1 april 1992 is Peuterspeelzaal De Poeh juridisch ondergebracht in de Stichting Peuterspeelzaal ‘De Poeh’. De peuterspeelzaal heeft daarom een eigen bestuur.

De bestuursleden zijn:

  • Sarah Gans (voorzitter), moeder van Emelie, 06-22220698

  • Ine Ventafridda (penningmeester), moeder van Olivia, 06-20144945

  • Victor Hoornweg, vader van Sebastiaan, 06-24103159

  • Mark van Rossem, vader van Saga, 06-21868993

Het mailadres is: bestuur@pszdepoeh.nl

 

Interessante links

 


 

Oudercommissie

De oudercommissie is een medezeggenschapsorgaan waarin de ouders zitting hebben om de belangen van de kinderen en hun ouders zo goed mogelijk te behartigen en te vertegenwoordigen. De oudercommissie stelt zich tevens tot doel de communicatie te bevorderen tussen het bestuur van de Poeh, de oudercommissie en de ouders.
 

De oudercommissieleden zijn:

  • Noortje Tolenaar (lid) moeder van Pien

  • Saskia (penningmeester)  moeder van Federico

  • Fouad (voorzitter) vader van Ennis

Het mailadres is: oudercommissie@pszdepoeh.nl
 

Klachten

Bij voorkeur maken de ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden bij het bestuur per email: bestuur@pszdepoeh.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

Indien uw klacht bij het bestuur niet tot een oplossing leidt, kunt u binnen 12 maanden na de datum waarop de klacht bij ons is ingediend, deze voorleggen aan het Klachtloket Kinderopvang: www.klachtenloket-kinderopvang.nl, of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie Kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl. De Poeh is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Zie voor meer informatie onze klachtenprocedure. 

Alle informatie over de Poeh