Spelen op de Poeh
& Praktische Zaken

 

Algemeen
De peuterspeelzaal is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Per ochtend is er plaats voor maximaal 16 kinderen.  Peuterspeelzaal De Poeh is gevestigd in het gebouw van de Utrechtse Schoolvereniging aan de Frans Halsstraat 22a in Utrecht.
 

Eten en drinken
De kinderen nemen  een stuk fruit en iets te drinken mee. Bekers en tassen dienen voorzien te zijn van de naam van de peuters. Omstreeks 10.15 uur wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken, waarna er meestal buiten wordt gespeeld.


Zindelijk zijn
Zindelijk zijn van de kinderen is geen vereiste. Wij verzoeken u, zo nodig, een luier mee te geven. Er wordt regelmatig een sanitaire stop gemaakt. Mocht er toch een ongelukje gebeuren, dan is er op de speelzaal reservekleding.


Knutselen en verven
In verband met verven en andere activiteiten stellen wij het op prijs als de kinderen kleding dragen die “vuil” mag worden.


Verjaardag vieren
De verjaardag van uw kind wordt uitgebreid gevierd. Dat vraagt enige voorbereiding. Wilt u met de pedagogisch medewerksters overleggen wanneer de verjaardag van uw kind gevierd kan worden? Kinderen zijn dol op traktaties die er leuk uit zien; als u iets zoets wilt geven, dan graag geen harde snoepjes, toffees of lollies.


Uw kind is ziek
Wanneer een kind koorts heeft of een besmettelijke ziekte, kan hij/zij niet komen spelen op De Poeh. Wilt u voor 8.30 uur uw kind ziek melden op telefoonnummer: 06-12118842? Wanneer een kind tijdens het spelen op de speelzaal ziek wordt, zal de pedagogisch medewerkster telefonisch contact opnemen met de ouders/verzorgers.
Het is voor de pedagogisch medewerksters ook belangrijk om te weten welke bijzonderheden (bijvoorbeeld allergieën) een kind heeft. Geeft u dit alvast aan op het aanmeldformulier.


Afwezigheid
Als uw kind een ochtend niet komt, wilt u dit dan aan de pedagogisch medewerkster doorgeven zodra u dit weet? Ook als u buiten de schoolvakanties met vakantie gaat, wil de pedagogisch medewerkster dat graag van te voren van u horen via een sms of berichtje op telefoonnummer: 06-12118842.


Knuffels en speelgoed
Het wordt sterk afgeraden speelgoed van thuis mee te nemen naar de speelzaal. Het raakt niet alleen gauw kwijt, maar leidt ook vaak tot strijd.


Brengen en halen
Als u uw peuter voor de eerste keer brengt, is het fijn als u nog een poosje blijft. Zo kan uw kind zich aan de nieuwe situatie aanpassen.

Mocht uw kind door een ander dan uzelf worden opgehaald, wilt u dat dan melden bij de pedagogisch medewerkster?
 

Dagindeling

08.30 - 08.45 uur

Binnenkomst peuters. De ouders kunnen met de kinderen even meedoen met een puzzel of een boekje lezen.

08.45 - 9.15 uur

Als de ouders uitgezwaaid zijn, spelen we nog even door.

09.15 - 10.15 uur

In de kring: Even kijken of we er allemaal zijn. Vervolgens wordt er een groepsactiviteit gedaan zoals knutselen of bijvoorbeeld een verjaardag gevierd.

10.15 - 11.00 uur

Hapje eten en drinken en daarna gaan de kinderen naar het toilet of worden verschoond.

11.00 - 11.45 uur

Buiten spelen.

11.45 - 12.00 uur

In de kring: spelletje doen, verhaaltje voorlezen en zingen totdat de papa's en mama’s komen

 Vakanties en vrije dagen 2021-2022

Herfstvakantie

zaterdag 16-10-2021 t/m zondag 24-10-2021

Kerstvakantie

zaterdag 25-12-2021 t/m zondag 09-01-2022

Voorjaarsvakantie

zaterdag 26-02-2022 t/m zondag 06-03-2022

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 15-04-2022 t/m maandag 18-04-2022

Koningsdag

Meivakantie

woensdag 27 april 2022

zaterdag 30-04-2022 t/m zondag 08-05-2022

Hemelvaart

donderdag 26-05-2022

2e Pinksterdag

maandag 06-06-2022

Zomervakantie

zaterdag 09-07-2022 t/m zondag 21-08-2022

Start nieuwe schooljaar

maandag 22 augustus 2022

 

Opzeggen

Er geldt een opzegtermijn van vier weken. U kunt schriftelijk of per mail opzeggen bij de pedagogisch medewerkster van De Poeh. Bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd eindigt de inschrijving automatisch. U hoeft dan niet op te zeggen.


Kosten 
U betaalt € 76,50 euro per maand voor 1 ochtend spelen in de week. De ouderbijdrage wordt automatisch geïncasseerd via ABN AMRO rekeningnummer NL69 ABNA 0508 3227 74. U ontvangt hiervoor een incassoformulier/contract na plaatsing van uw kind.

 

Alle informatie over de Poeh