Spelen op de Poeh
& Praktische Zaken

 

Algemeen
De peuterspeelzaal is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. Per ochtend is er plaats voor maximaal 16 kinderen.  Peuterspeelzaal De Poeh is gevestigd in het gebouw van de Utrechtse Schoolvereniging aan de Frans Halsstraat 22a in Utrecht.
 

Eten en drinken
De kinderen nemen een stuk fruit en iets te drinken mee. Bekers en tassen graag voorzien van de naam van de peuters. Omstreeks 10.15 uur wordt er gezamenlijk gegeten en gedronken, waarna er meestal buiten wordt gespeeld.


Zindelijk zijn
Zindelijk zijn van de kinderen is geen vereiste. Wij verzoeken u, zo nodig, een luier en reservekleding mee te geven. Er wordt regelmatig een sanitaire stop gemaakt.


Knutselen en verven
In verband met verven en andere activiteiten stellen wij het op prijs als de kinderen kleding dragen die “vuil” mogen worden.


Verjaardag vieren
De verjaardag van uw kind wordt uitgebreid gevierd. Dat vraagt enige voorbereiding. Wilt u met de pedagogisch medewerksters overleggen wanneer de verjaardag van uw kind gevierd kan worden? Kinderen zijn dol op traktaties die er leuk uit zien; als u iets zoets wilt geven, dan graag geen harde snoepjes, toffees of lollies.


Uw kind is ziek
Wanneer een kind koorts heeft of een besmettelijke ziekte, kan hij/zij niet komen spelen op De Poeh. Wilt u voor 8.30 uur uw kind ziek melden op telefoonnummer: 06-12813833? Wanneer een kind tijdens het spelen op de speelzaal ziek wordt, zal de pedagogisch medewerkster telefonisch contact opnemen met de ouders/verzorgers.
Het is voor de pedagogisch medewerksters ook belangrijk om te weten welke bijzonderheden (bijvoorbeeld allergieën) een kind heeft. Geeft u dit alvast aan op het aanmeldformulier.


Afwezigheid
Als uw kind een ochtend niet komt, wilt u dit dan aan de pedagogisch medewerkster doorgeven zodra u dit weet? Ook als u buiten de schoolvakanties met vakantie gaat, willen de pedagogisch medewerksters dat graag van te voren van u horen via een sms of berichtje op telefoonnummer: 06-12813833.


Knuffels en speelgoed
Het wordt sterk afgeraden speelgoed van thuis mee te nemen naar de speelzaal. Het raakt niet alleen gauw kwijt, maar leidt ook vaak tot strijd.


Brengen en halen
Als u uw peuter voor de eerste keer brengt, is het fijn als u nog een poosje blijft. Zo kan uw kind zich aan de nieuwe situatie aanpassen.

Mocht uw kind door een ander dan uzelf worden opgehaald, wilt u dat dan melden bij de pedagogisch medewerksters?
 

Dagindeling

08.30 - 08.45 uur

Binnenkomst peuters. De ouders kunnen met de kinderen even meedoen met een puzzel of een boekje lezen.

08.45 - 9.15 uur

Als de ouders uitgezwaaid zijn, spelen we nog even door.

09.15 - 10.15 uur

In de kring: Even kijken of we er allemaal zijn. Vervolgens wordt er een groepsactiviteit gedaan zoals knutselen of bijvoorbeeld een verjaardag gevierd.

10.15 - 11.00 uur

Hapje eten en drinken en daarna gaan de kinderen naar het toilet of worden verschoond.

11.00 - 11.45 uur

Buiten spelen.

11.45 - 12.00 uur

In de kring: spelletje doen, verhaaltje voorlezen en zingen totdat de papa's en mama’s komen

 Vakanties en vrije dagen 2023-2024

Herfstvakantie

zaterdag 14-10-2023 t/m zondag 22-10-2023

Kerstvakantie

zaterdag 23-12-2023 t/m zondag 07-01-2024

Voorjaarsvakantie

zaterdag 17-02-2024 t/m zondag 25-02-2024

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 29-03-2024 t/m maandag 01-04-2024

Koningsdag

Meivakantie

zaterdag 27 april 2024

maandag 29-04-2024 t/m zondag 05-05-2024

Hemelvaart

donderdag 09-05-2024

2e Pinksterdag

maandag 20-05-2024

Zomervakantie

zaterdag 13-07-2024 t/m zondag 25-08-2024

Start nieuwe schooljaar

maandag 26 augustus 2024

 

Opzeggen

Er geldt een opzegtermijn van vier weken. U kunt schriftelijk of per mail opzeggen bij de pedagogisch medewerkster van De Poeh. Bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd eindigt de inschrijving automatisch. U hoeft dan niet op te zeggen.


Kosten 
U betaalt € 108,46 euro per maand voor 1 ochtend spelen in de week. De ouderbijdrage wordt automatisch geïncasseerd via ABN AMRO rekeningnummer NL69 ABNA 0508 3227 74. U ontvangt hiervoor een incassoformulier/contract na plaatsing van uw kind.

 

Alle informatie over de Poeh