Welkom op de website van Peuterspeelzaal De Poeh!
 

Uw kind gaat naar de peuterspeelzaal. Het begin van een nieuwe fase, zowel voor de peuters als de ouders. Binnen een veilige en vertrouwde omgeving krijgen de kinderen gerichte aandacht en de gelegenheid om hun mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen. Aan de hand van een vast dagritme worden verschillende activiteiten aangeboden en spelen ze samen met andere kinderen onder de professionele leiding van de pedagogisch medewerkster van de Poeh.
 

Om verantwoorde opvang te kunnen bieden wordt er gewerkt vanuit een pedagogische visie. Dit pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage op de groep bij De Poeh. In dit pedagogisch beleidsplan zal worden uitgelegd waarnaar wij streven, zodat u uw kind(eren) met een gerust hart achter kunt laten.
 

Op onze website kunt u alle benodigde informatie vinden over De Poeh. Onder 'informatie' onze werkwijze, het spelen op De Poeh, praktische zaken en onze organisatiestructuur. Het aanmelden van uw kind kan via het bordje 'aanmelden'. Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u onze contactgegevens vinden onder het bordje 'contact'. 

 

Welkom bij peuterspeelzaal de Poeh